fbpx

Osebna bibliografija

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

DAMIR FRANIĆ [91018]

Osebna bibliografija za obdobje 1993-2011


 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FRANIĆ, Damir, NOVAK-ANTOLIČ, Živa, JURJEC, Damijan, ZORE, Andrej. Magnesium sulfate as tocolytic agent = Magnezijev sulfat kot tokolitik. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1995, let. 64, št. 1, str. 3-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 47719168]

2. FRANIĆ, Damir, KERIMOVIĆ, Verdi, DJUKANOVIĆ, Saša, EKART-FAKIN, Vlasta. Diseminirana intravaskularna koagulacija kao odgovor na amnijsku emboliju = Disseminated intravascular coagulation as the consequence of the amniotic fluid embolism. Gynaecol. perinatol. (Zagreb), 2000, let. 9, št. 4, str. 154-157. [COBISS.SI-ID58820865]

3. FRANIĆ, Damir. Vloga ginekologa na primarni ravni na zmanjšanje incidence invazivnega raka na materničnem vratu = The role of the gyneacologist at the primary level in decreasing the incidence of invasive forms of the cervical cancer. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], marec 2004, letn. 72, št. 3, str. 127-130. [COBISS.SI-ID17563353]

4. FRANIĆ, Damir, VERDENIK, Ivan, MEDEN-VRTOVEC, Helena, ŠVAB, Igor. Continuation of hormone replacement therapy in Slovenia : a prospective, randomized, controlled – 1-year follow-up. Maturitas. [Print ed.], 2006, letn. 54, str. 110-118. [COBISS.SI-ID 21167065]

5. GERŠAK, Ksenija, FRANIĆ, Damir, VEBLE, Alenka, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, TERAN, Nataša, WRITZL, Karin. Premature ovarian failure with FMR1 premutation, X chromosome mosaicism and blood lymphocyte microchimerism. Climacteric (Carnforth), 2010, letn. 13, doi: 10.3109/13697137.2010.490604. [COBISS.SI-ID27118041]

6. FISTONIĆ, Ivan, FRANIĆ, Damir, POPIC, J., FISTONIC, N., MALETIC, A. Adherence with hormone replacement therapy in menopause. Climacteric (Carnforth), 2010, 13, str. 1-9, doi: 10.3109/13697/130903491018. [COBISS.SI-ID 64793089]

7. FRANIĆ, Damir, VERDENIK, Ivan, MEDEN-VRTOVEC, Helena. Effect of counseling on adherence to perimenopausal hormone therapy in Slovenia. Int. j. gynaecol. obstet.. [Print ed.], Dec. 2010, vol. 111, no. 3, str. 260-263, doi: 10.1016/j.ijgo.2010.07.020. [COBISS.SI-ID 512101688]

1.02 Pregledni znanstveni članek

8. FRANIĆ, Damir. Nadomestno hormonsko zdravljenje v pomenopavzi – kje smo danes? = Hormone replacement therapy in postmenopause – where we stand?. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], feb. 2007, letn. 76, št. 2, str. 101-108. [COBISS.SI-ID 233054720]

1.04 Strokovni članek

9. FRANIĆ, Damir. EMAS – 5. kongres Evropskega združenja za menopavzo in andropavzo. Isis (Ljubl.), 2000, leto 9, št. 10, str. 115-118. [COBISS.SI-ID 58820353]

10. FRANIĆ, Damir. Sodobni pogledi na menopavzo in andropavzo. Isis (Ljubl.), 2001, leto 10, št. 11, str. 74-76. [COBISS.SI-ID 58819841]

11. FRANIĆ, Damir. Kako je prišel čas, da priznamo “odličnost”?. Isis (Ljubl.), 2006, letn. 15, št. 10, str. 68-71. [COBISS.SI-ID 21817049]

1.05 Poljudni članek

12. FRANIĆ, Damir, ŽEGURA, Branka. Žensko zdravje in menopavza. Isis (Ljubl.), 2004, letn. 13, št. 7, str. 120-121. [COBISS.SI-ID 1607743]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

13. KOPČAVAR GUČEK, Nena, FRANIĆ, Damir. Kakovost življenja, svetovanje in hormonsko nadomestno zdravljenje = Quality of life, counselling and hormone replacement therapy. V: Menopavzna medicina – slovenski konsenz : zbornik ob simpoziju Slovenskega menopavznega društva, (Zdravniški vestnik, Supplement, letn. 77, 3). Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2008, 2008, str. III-73-III-78. [COBISS.SI-ID 25010649]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

14. FRANIĆ, Damir. Farmakologija relaksacije telesa in vratu maternice med porodom. V: CERAR, Matko-Vasili (ur.), PAJNTAR, Marjan (ur.), PREMRU-SRŠEN, Tanja (ur.). Indukcija in pospeševanje poroda : zbornik prispevkov, Kulturni center Laško, 13. – 14. november 1998. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje za perinatalno medicino, 1998, str. 74-81. [COBISS.SI-ID 8301017]

15. FRANIĆ, Damir. Farmakokinetika in farmakodinamika tokolitikov = Pharmacodynamics and pharmacokynetics of tocolytic drugs. V: NOVAK-ANTOLIČ, Živa (ur.). Prezgodnji porod in nedonošenček : zbornik prispevkov : proceedings. Ljubljana: Združenje za perinatalno medicino, Slovensko zdravniško društvo: = Association for Perinatal Medicine, Slovenian Medical Association, 2001, str. 186-192. [COBISS.SI-ID 13365721]

16. FRANIĆ, Damir. Compliance in nadomestno hormonsko zdravljenje. V: FRANIĆ, Damir (ur.). Zbornik. Ljubljana: Slovensko menopavzno društvo, 2001, str. 85-90. [COBISS.SI-ID 12964825]

17. FRANIĆ, Damir, FÜRST, Jurij. Uporaba hormonskih pripravkov v perimenopavzi v Sloveniji = The use of hormones during the perimenopausal period in Slovenia. V: Slovenski kongres porodničarjev in ginekologov, Rogla, 11. – 13. september 2003. Zbornik referatov, (Zdravniški vestnik, letn. 72, suplement 2). [Ljubljana]: Slovensko zdravniško društvo, 2003, str. II-3-8. [COBISS.SI-ID 16660697]

18. FRANIĆ, Damir, VERDENIK, Ivan, MEDEN-VRTOVEC, Helena. Dali je još potrebno sudjelovanje žena u postmenopauzalnom hormonskom liječenju (PHL) nakon WHI studije – predpostavljanje istraživanja SCOS = Do we still need compliance with postmenopausal hormone therapy (PHT) after the study WHI – SCOS introduction.Gynaecol. perinatol. (Zagreb), 2005, letn. 14, suppl. 1, str. 52-61. [COBISS.SI-ID 20241881]

19. FRANIĆ, Damir. Nadomestno hormonsko zdravljenje – kje smo danes? = Hormone replacement therapy – where are we today?. V: ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.), KOPČAVAR GUČEK, Nena (ur.), PETEK, Davorina (ur.).Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini : izbrana poglavja s področja vodenja bolnika z rakom, bolečino, psihiatrija, ginekologija, angiologija, gastroenterologija in delavnice : 31. srečanje, Ljubljana, 27. in 28. maj 2005, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine: Zavod za razvoj družinske medicine, 2005, str. 65-72. [COBISS.SI-ID 19554009]

20. FRANIĆ, Damir. Novi vidiki diagnostike in zdravljenja osteoporoze = New aspects in diagnosis and treatment of osteoporosis. V: 4. Kongres ginekologov in porodničarjev Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož, 11. do 13. november 2009, (Zdravniški Vestnik, Letn. 78, Suppl 1). Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2009, str. I-143-I-150. [COBISS.SI-ID 26505689]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

21. FRANIĆ, Damir. Hormonske možnosti zdravljenja v perimenopavzi in kasneje = Hormonal therapeutic possibilities in perimenopause and beyond. V: Menopavzna medicina – slovenski konsenz : zbornik ob simpoziju Slovenskega menopavznega društva, (Zdravniški vestnik, Supplement, letn. 77, 3). Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2008, 2008, str. III-9-III-15. [COBISS.SI-ID 25004249]

22. KOCJAN, Tomaž, FRANIĆ, Damir. Osteoporoza in hormonsko nadomestno zdravljenje = Osteoporosis and hormone replacement therapy. V: Menopavzna medicina – slovenski konsenz : zbornik ob simpoziju Slovenskega menopavznega društva, (Zdravniški vestnik, Supplement, letn. 77, 3). Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2008, 2008, str. III-43-III-48. [COBISS.SI-ID 25009113]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

23. FRANIĆ, Damir. The influence of ritodrine on the fatty acids levels of women with threatened preterm labor. V:Posters : book of abstracts, (International journal of gynecology & obstetrics, Vol. 46, Suppl. 1). Montreal: Elsevier, 1994, str. 149. [COBISS.SI-ID 58813697]

24. ĐUKANOVIĆ, S., FRANIĆ, Damir, JOLIĆ, V. Primjena endoskopske kirurgije na ginekološkom odjelu opće bolnice Ptuj. V: ČALA, Zoran (ur.). Knjiga sažetaka. Zagreb: [Hrvatski liječnički zbor, 1999], str. 64. [COBISS.SI-ID58937345]

25. FRANIĆ, Damir. Compliance issue after the WHI study : what’s the difference. Maturitas. [Print ed.], 2006, vol. 54, suppl. 1, str. S18-S19. [COBISS.SI-ID 58815489]

26. FRANIĆ, Damir, VERDENIK, Ivan, MEDEN-VRTOVEC, Helena. Do we still need to improve compliance with HRT following RCT? Slovene compliance study. V: 18th Annual meeting of the North American menopause society, Dallas, October 03-06, 2007, (Menopause, vol. 14, issue 6). Lippincott Williams & Wilkins, 2007; New York, str. 1095. [COBISS.SI-ID 516631065]

27. FRANIĆ, Damir. Complementary and alternative medicine, holistic approach to menopause, prevention. V:Book of abstracts, (Climacteric, Vol. 8, suppl. 2). [S.l.]: Taylor & Francis, 2005, str. 182. [COBISS.SI-ID 58814977]

28. FRANIĆ, Damir, MEDEN-VRTOVEC, Helena, VERDENIK, Ivan. Hormone replacement therapy (HRT) in Slovenia in the last two decades (1990-2010). V: The Fourth Scientific Meeting of the Asia Pacific Menopause Federation in conjunction with the 14th Australasian Menopause Society Congress, 26-29 September 2010, Sydney, Austalia : Meeting Program and Abstract Book. [Sydney: Australian Menopause Society, 2010], str. 139. [COBISS.SI-ID27565785]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

29. FRANIĆ, Damir. Fiziološke spremembe v klimakteriju. V: MEDEN-VRTOVEC, Helena (ur.), FRANIĆ, Damir (ur.).Izbrana poglavja s področja klimakterija. Ljubljana: Arkadija, 2007, str. 12-16. [COBISS.SI-ID 22829017]

30. FRANIĆ, Damir. Preventiva in zdravljenje osteoporoze v perimenopavzi. V: MEDEN-VRTOVEC, Helena (ur.), FRANIĆ, Damir (ur.). Izbrana poglavja s področja klimakterija. Ljubljana: Arkadija, 2007, str. 22-26. [COBISS.SI-ID58813441]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

31. FRANIĆ, Damir, VRABIČ, Lucija. Program razumeti menopavzo – ali kako izboljšati compliance. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1997, let. 66, št. 4, str. 213-214. [COBISS.SI-ID 7368153]

1.25 Drugi članki ali sestavki

32. FRANIĆ, Damir. 3. svetovni perinatalni kongres. Isis (Ljubl.), 1997, leto 6, št. 3, str. 73. [COBISS.SI-ID58819585]

33. ŠIMUNIĆ, Velimir, CIGLAR, Srečko, KORŠIČ, Mirko, MEDEN-VRTOVEC, Helena, KOCIJANČIČ, Andreja, FRANIĆ, Damir, PAVIČIĆ BALDANI, Dinka. Konsenzus II. hrvatsko-slovenskog simpozija o menopauzi i andropauzi, Plitvice, 8.-10. svibnja 2003. Gynaecol. perinatol. (Zagreb), 2003, letn. 12, št. 3, str. 133-135. [COBISS.SI-ID25155289]

34. FRANIĆ, Damir. 6. evropski kongres o menopavzi in andropavzi. Isis (Ljubl.), 2003, leto 12, št. 10, str. 120-121. [COBISS.SI-ID 58937089]

35. FRANIĆ, Damir. In memoriam prim. mag. Jožko Majhen, dr. med. 1.5.1927 – 21.7.1988. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], julij-avgust 2003, letn. 72, št. 7/8, str. 464-465. [COBISS.SI-ID 16742361]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.08 Doktorska disertacija

36. FRANIĆ, Damir. Dejavniki, ki vplivajo na sodelovanje žensk pri nadomestnem hormonskem zdravljenju : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Franić], 2006. VIII, 104 f., [6] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 226581504]

2.09 Magistrsko delo

37. FRANIĆ, Damir. Učinak ritodrina na razinu masnih kiselina u plazmi trudnica s prijetećim prijevremenim porodom : magistarski rad. Zagreb: [samozal.] D. Franić, 1994. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 58960129]

2.10 Specialistično delo

38. FRANIĆ, Damir. Magnezijev sulfat kot tokolitik : specialistično delo. Ljubljana: [samozal.] D. Franić, 1993. 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 58959873]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

39. PASZKOWSKI, T., FRANIĆ, Damir. Factors contributing to compliance with menopausal hormonal therapy among women inhabiting nine Central/East european countries : 8th European congress on menopause, London, May 16-20, 2009. London, 2009. [COBISS.SI-ID 64793601]

40. FRANIĆ, Damir, PASZKOWSKI, T.. Factors determing initiation of menopausal hormone therapy (MHT), its acceptance and compliance : an international multicentric study : 8th European congress on menopause, London, May 16-20, 2009. London, 2009. [COBISS.SI-ID 64793857]

3.25 Druga izvedena dela

41. FRANIĆ, Damir. Magnezijev sulfat kot tokolitik : [predavanje v organizaciji] Slovenskega zdravniškega združenje, Ginekološke sekcije, Zdraviliške Rogaška Slatina, 11.03.1994. Rogaška Slatina, 1994. [COBISS.SI-ID58938113]

42. FRANIĆ, Damir. Organizacija ginekološke službe na demografsko ogroženem področju : [predavanje v organizaciji] Slovenskega zdravniškega združenje, Ginekološke sekcije, Zdraviliške Rogaška Slatina, 11.03.1994. Rogaška Slatina, 1994. [COBISS.SI-ID 58937857]

43. FRANIĆ, Damir, ULAGA-PUST, Majda. Pomenopavzalna osteoporoza : ali bi ultrazvočna denziometrija lahko bila papa test za ugotavljanje osteoporoze? : [predavanje v organizaciji] Slovenskega zdravniškega združenje, Združenja ginekologov in porodničarjev, Zdravilišče Atomske Toplice, 12. november 1999. Podčetrtek, 1999. [COBISS.SI-ID 58937601]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

44. FRANIĆ, Damir (ur.). Zbornik. Ljubljana: Slovensko menopavzno društvo, 2001. 90 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90521-1-0. [COBISS.SI-ID 111916288]

45. MEDEN-VRTOVEC, Helena (ur.), FRANIĆ, Damir (ur.). Izbrana poglavja s področja klimakterija. Ljubljana: Arkadija, 2007. 87 str., tabele. ISBN 978-961-6451-16-1. [COBISS.SI-ID 230576640]

Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 46.164.15.122
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 8. 3. 2011

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Za nemoteno delovanje spletne strani so tehnični piškotki obvezni.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Zavrni vse piškotke
Sprejmi vse piškotke
Scroll to Top